Реалізація проекту «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії» (далі Проекту), що фінансувався за підтримки американського народу наданій через USAID, була орієнтована на міста-партнери проекту «Муніципальна енергетична реформа» (Проект МЕР). Проект спрямований на налагодження співпраці між представниками профільних міністерств та відомств, представниками муніципалітетів та підприємств комунального теплопостачання для вирішення наступних питань:

 • організація надійного забезпечення теплопостачання  міст з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ);
 • сприяння ефективному енергетичному плануванню, якісній підготовці інвестиційних проектів в сфері виробництва теплової енергії з біомаси та активному розвитку місцевого потенціалу виробництва та використання твердого біопалива;
 • розповсюдження успішних практик.

Представники влади, керівники комунальних підприємств теплопостачання та енергоменеджери мали змогу підвищити свій рівень знань в секторі відновлюваних джерел енергії беручи участь у тематичних семінарах, де розглядався широкий спектр тем, що стосувались національних цілей з ВДЕ, діючого законодавства, тарифоутворення, організаційних можливостей використання потенціалу місцевих біологічних видів палива для виробництва теплової енергії, досвіду реалізації таких проектів в Україні та перспектив розвитку. Напрацьовані презентаційні матеріали, рекомендації та результати розробки техніко-економічного обґрунтування й надалі можуть використовуватися для підготовки та покращення планів енергетичного розвитку міст  та при підготовці інвестиційних проектів в т.ч. з метою подальшого залучення інвестицій. В подальшому нові контакти будуть сприяти комунікаціям та обміну досвідом, налагодженню ділових та партнерських відносин.

Протягом січня-грудня 2015 року для реалізації Проекту долучалися представники  профільних міністерств та відомств (ДЕЕ, Мінекономіки, Мінрегіонбуду, НКРЕКП, Мінпаливенерго та ін.), представники проекту «МЕР», представники міст-партнерів та інші зацікавлені сторони. Таким чином, вдалося налагодити співпрацю зі співробітниками  багатьох  важливих гілок законодавчої та виконавчої влади, донести до них ті актуальні проблеми, вирішенню яких сприяє реалізація Проекту. Разом з тим були отримані конкретні практичні результати,  зокрема:

 • розроблено рекомендації для ДЕЕ щодо плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;
 • організовано  навчальні семінари з докладним висвітленням питань сучасного стану розвитку біоенергетики, цілей та стратегій, оцінки потенціалу біомаси та розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) виробництва теплової енергії з біомаси;
 • видано посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні»;
 • підготовлено інвестиційні меморандуми та ТЕО будівництва котельних на біомасі для  міських рад м. Херсон, м. Дніпропетровськ та м. Вінниця;
 • виконано аналіз Муніципальних енергетичних планів (МЕП) та Планів дій щодо сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Херсон, м. Дніпропетровськ, м. Вінниця та надані рекомендації щодо збільшення використання біомаси для виробництва теплової енергії.

Варто наголосити, що одним з найважливіших результатів Проекту є навчання представників муніципалітетів та комунальних підприємств теплопостачання готувати якісні та обґрунтовані пропозиції для залучення інвестицій в проекти у сфері виробництва теплової енергії з біомаси.  Важливість цього аспекту обумовлена тим, що по результатах Проекту вдалося розробити три реальних ТЕО  з обсягом фінансування від 137 тис. євро до 3,6 млн. євро на загальну суму близько 4,5 млн. євро, з яких потреба в кредитних коштах складає 70% – 3 млн. євро. Загальна економія газу в таких проектах складає понад 11 млн. м3 щорічно, а зниження викидів парникових газів близько 22 тис. т СО2-еквіваленту.

Протягом часу реалізації проекту відбулися суттєві політичні та економічні зміни в країні, що роблять Проект, актуальнішим, а його результати ще більш вагомими та корисними. Ефективність та успішність подібних проектів в Україні позитивним чином впливають на формування як політичної, так і соціальної думки про необхідність збільшення використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі держави. Поміж тим, різке зростання тарифів з традиційних енергоносіїв є основним рушієм суспільства до зміни свідомості, підштовхує споживачів до економії енергоресурсів й необхідності пошуку альтернативних, екологічних, невичерпних джерел енергії, здатних задовольнити усі енергетичні потреби споживачів в умовах економічного спаду та соціальної незахищеності.

Завдяки підтримці, наданої через USAID в рамках проекту були досягнуті основні результати з розбудови організаційних можливостей ГО «АВЕ»:

 • розроблена стратегія розвитку;
 • приведені у відповідність до національних стандартів первинні документи та підготовлений оновлений Статут  ГО «АВЕ» зі змінами для перереєстрації відповідно до нового законодавства;
 • розроблені та впроваджені операційні, фінансові та кадрові політики згідно яких виконувався Проект та діяльність організації;
 • підсилено  функції, що пов’язані з проект-менеджментом, моніторингом, оцінкою  якості проектів;
 • підвищено професійний рівень співробітників за рахунок відвідування спеціалізованих тренінгів для керівництва та персоналу неприбуткових організації. (в рамках проекту МЕР навчання пройшли 10 представників ГО «АВЕ» та додатково деякі працівники  відвідали тренінги та семінари з бухгалтерського та податкового обліку неприбуткових організацій,  створення НГО та розвитку потенціалу неурядових організації,  підвищення кваліфікації фінансових директорів);
 • успішно пройдено аудиторську перевірку організації.

Таким чином, отримана допомога  забезпечила передумови подальшого успішного розвитку консалтингового напрямку ГО «АВЕ».  Компанія створила підґрунтя для залучення додаткового фінансування та диверсифікації ризиків, пов’язаних з нестабільністю та термінами очікування грантів або донорської допомоги.

Отриманий досвід, знання та організаційні можливості будуть сприяти організації в пошуку потенційних замовників послуг серед приватного бізнесу, державних  та муніципальних організацій, територіальних громад, міжнародних фінансових організацій, що зацікавлені в розвитку  ринку альтернативних джерел енергії в  Україні.