Агентство з відновлюваної енергетики – це неприбуткова громадська організація, заснована у 2003 році. Це добровільний громадський орган, створений на основі спільності інтересів та взаємної реалізації своїх прав. АВЕ сприяє сталому екологічно чистому використанню відновлюваних джерел енергії та впровадженню енергозберігаючих технологій, соціально-економічному та науковому розвитку суспільства за рахунок виконання завдань та здійснення діяльності, визначеної у статуті організації. Організація є некомерційною, неурядовою та непартійною.

Основною метою АВЕ є сприяння сталому розвитку та покращенню довкілля за допомогою впровадження відновлюваної енергії та енергозберігаючих технологій.

Основні сфери та види діяльності АВЕ включають:

  • Підвищення рівня обізнаності та поширення інформації про відновлювані джерела енергії за рахунок діалогу та обміну інформацією на різних рівнях, включаючи осіб, що приймають рішення, науковців, громадськість.
  • Виконання комплексних досліджень у галузі відновлюваної енергетики, енергоефективності та зміни клімату.
  • Надання незалежних експертних висновків з різних аспектів муніципального та регіонального розвитку, проведення еколого-енергетичного консалтингу, проведення енергетичного аудиту підприємств.
  • Підготовка та проведення тематичних конференцій, семінарів, лекцій, нарад тощо.
  • Участь у екологічному моніторингу джерел забруднення навколишнього середовища.
  • Розробка техніко-економічних оцінок та проектної документації на виконання проєктів та програм у галузі відновлюваної енергетики.
  • Участь у реалізації муніципальних, регіональних та державних програм у галузі відновлюваної енергетики, енергоефективності та зміни клімату.

Звіти про діяльність

Звіт про діяльність ГО “АВЕ” у 2019 році

Звіт про діяльність ГО “АВЕ” у 2020 році