Експерти Агентства з відновлюваної енергетики приймали участь у виконанні проекту “Забезпечення сталого постачання непродуктової біомаси для підтримки «ресурсо-ефективної» біоекономіки в Європі” (S2Biom – Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a “resource-efficient” Bioeconomy in Europe), що фінансується 7-ю Рамковою Програмою Європейської Комісії.

Строк виконання проєкту: 09.2013 – 11.2016

В рамках проекту були виконані наступні завдання:

  • Економічна оцінка сталого постачання біомаси;
  • Оцінка сталості ланцюжка постачання біомаси в різних секторах;
  • Законодавчі та фінансові умови для залучення непродуктової біомаси до ринку біо-продукції та біоенергетики;
  • Розробка бачення, стратегій, планів впровадження та Дорожньої карти досліджень й розробок;
  • Регіональна адаптація та застосування, інтегрування, тестування, перевірка та планування впровадження.