Агентство з відновлюваної енергетики (ГО «АВЕ») долучилось до виконання проєкту EU4Climate, який фінансується Європейським Союзом і впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН). Метою проекту є підтримка розробки та впровадження кліматичної політики країн Східного партнерства. Проект розпочався у травні 2022 та триватиме 7 місяців.

Підоснова проєкту:

Проєкт EU4Climate допомагає урядам шести країн Східного партнерства ЄС – Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні – вжити заходів проти зміни клімату. Проєкт підтримує країни у вдосконаленні кліматичної політики та законодавства, які сприяють їхньому розвитку з низьким рівнем викидів і стійкістю до зміни клімату та виконанню зобов’язань за Паризькою угодою про зміну клімату. Амбіція EU4Climate полягає в тому, щоб обмежити вплив зміни клімату на життя громадян і зробити їх більш стійкими до зміни клімат.

В рамках проєкту EU4Climate ГО «АВЕ» виконує Техніко-економічне обґрунтування використання альтернативних видів палива в авіаційному та водному транспорті.

Метою Завдання є проведення дослідження для оцінки потенціалу переходу на/збільшення використання альтернативних видів палива в авіаційному та водному транспорті та розробка політичних рекомендацій щодо такого використання.

Діяльність в межах виконання завдання проєкту EU4Climate:

  1. Огляд секторів авіаційного та водного транспорту в Україні з описом поточного попиту та постачання пального, стандартів та специфікацій палива, питань пов’язаних із викидами, чинного законодавства щодо авіації та водного транспорту.
  2. Опис поточного ланцюга виробництва/постачання та інфраструктури, необхідної для доставки палива до транспортних засобів або суден, використання різних видів палива, витрат, пов’язаних із інфраструктурою та транспортними засобами.
  3. Аналіз різних альтернативних видів палива, які можуть використовуватися в авіаційному та водному транспорті, зокрема, дизельне паливо з низьким вмістом сірки, біопаливо, метанол, LNG, Bio-LNG, LPG, FT-дизельне паливо, електрика, піролізна олія, водень у поєднанні з паливними елементами, сонячна енергія та енергія вітру. Аналіз щодо сумісності палива з чинним законодавством, питань стійкості та безпеки, ефективності, наявності ресурсів та інфраструктури для виробництва та постачання, вартості (виробництво, транспортування та зберігання), LCA (аналіз життєвого циклу). Ключові аспекти видобутку з плюсами та мінусами для кожного виду палива.
  4. Визначте основні політики та заходи, можливі з економічної, соціальної та екологічної точок зору для переходу на/збільшення використання альтернативних видів палива в авіаційному та водному транспорті.
  5. Розробка первинних рекомендацій для найбільш багатообіцяючих альтернативних видів палива щодо інтеграції відповідних програм і стратегічних планів із представленням очікуваних соціально-економічних вигод і компромісів.
  6. Порівняння кінцевого використання енергії в авіаційному та водному транспорті відповідно до поточних тенденцій і прийнятої політики до кінця 2021 року та за сценарієм досягнення 65% скорочення викидів парникових газів до 2030 року відповідно до цілі, встановленої в оновленому національно визначеному внеску України в Паризькій угоді.
  7. Проведення технічного семінару для представників галузевих міністерств, відомств, бізнес-асоціацій, щоб покращити їхнє розуміння та підвищити обізнаність та знання щодо використання альтернативних видів палива для авіаційного та водного транспорту та поділитися початковими рекомендаціями.
  8. Розробка остаточної версії пакету рекомендацій (із врахуванням зауважень та рекомендацій від зацікавлених сторін), а також інструкції щодо розробки політичних рамок для переходу на/збільшення використання альтернативних видів палива в авіаційному та водному транспорті в існуючих процесах прийняття рішень та політичних процесах, включаючи інструменти для політиків для підтримки різних етапів процесу інтеграції.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в рамках проєкту EU4Climate.

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу і Програми розвитку ООН (ПРООН).