Починаючи з 2016 року в Україні розпочались громадські обговорення та розробка стратегічних документів зі сценаріями переходу енергетики на 100% відновлювану енергію до 2050 року. Щоб слідувати цьому процесу як одному з елементів перехідного періоду, українські міста планують сталий енергетичний розвиток відповідно до своїх Планів дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) та Планів дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК).

Критичний огляд ПДСЕР/ПДСЕРК щодо дотримання загальної тенденції переходу на відновлювану енергію, адекватної оцінки фінансових можливостей та бюджету міста для досягнення відповідних цілей, різноманітності різних заходів та їх пріоритетності, виявлення можливих недоліків є вирішальною частиною процесу енергетичної трансформації.

Поточний звіт спрямований на детальний критичний огляд ПДСЕР для міста Коростень , огляд загального процесу розробки ПДСЕР/ПДСЕРК в Україні, аналіз цілей окремих міст із власними ПДСЕР/ПДСЕРК та їх порівняння з ПДСЕР планом міста Коростень. Результатом такого аналізу є визначення цілей у ПДСЕР Коростеня, оцінка адекватності їх рівня та методологічних підходів, виявлення недоліків та шляхів їх усунення в оновлених версіях ПДСЕРК. Даний аналіз покликаний допомогти муніципалітету надавши незалежний погляд консультанта, що може бути використаний як обґрунтування майбутніх заходів з оновлення та розробки ПДСЕРК до 2030 року та 2050 року.

Завантажити Аналіз Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Коростеня до 2020 року