ГО “АВЕ” разом із ГС “Біоенергетична асоціація України”, ГС “Українська вітроенергетична асоціація”, ГС “Національна асоціація України по тепловим насосам”, ГС “Асоціація сонячної енергетики України”, ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» та ДООМС Асоціація “Енергоефективні міста України” підписали Спільну Заяву до Уряду України щодо встановлення амбітних цілей з ВДЕ та енергоефективності до 2050 року, яку надіслали листом до Прем’єр-міністра Україна Володимира Гройсмана із копіями на профільні міністерства.

Наводимо тут повний текст Листа:


Шановний Володимире Борисовичу!

Принагідно висловлюємо Вам свою повагу та визнання системної роботи Уряду щодо розвитку енергетичного сектору України на засадах сталості, ефективності та конкурентоспроможності. Зокрема, підтримуємо ряд позитивних трендів, визначених в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року:

 • скорочення загального первинного постачання енергії на 30% – з 132 млн т н.е./рік у 2010 році до 96 млн т н.е./рік у 2035 р.;
 • збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному первинному постачанні енергії з 4% до 25% у 2035 р.;
 • зниження енергоємності ВВП з 0,28 до середньоєвропейського рівня 0,13 т н.е./тис. дол. США;
 • зменшення загального споживання викопних палив з 96 до 75 млн т н.е./рік, зокрема, скорочення споживання вугілля у 2,5 рази – з 30,4 млн т н.е./рік до 12,5 млн т н.е./рік у 2035 р.

Вважаємо, що ці тренди повинні бути закріплені і на подальшу перспективу, а саме до 2050 року і навіть до 2100 року. Необхідність цього частково вже продиктована міжнародними зобов’язаннями України в рамках Паризької Угоди, що була ратифікована у вересні 2017 р. Паризька Угода закріпила глобальний світовий тренд розвитку у напрямку переходу на зелену енергетику. Дорожню карту досягнення амбітної цілі 100% ВДЕ у 2050 р. мають вже 139 країн , а також велика кількість міст та селищ.

Довгострокове планування розвитку енергетики із встановленням амбітних цілей щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі, підвищення енергоефективності та зменшення викидів парникових газів закладе чіткий орієнтир для подальшого розвитку економіки та енергетики держави і надасть позитивний сигнал потенційним інвесторам.

Наразі громадськими організаціями та науковими установами України вже проведено низку досліджень, які демонструють принципову можливість поступового переходу енергетики країни на використання 91-100% ВДЕ до 2050 року без негативного впливу на економіку, довкілля та соціальну сферу. Результати дослідження Інституту прогнозування та економіки НАН України за підтримки проекту Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні , оцінки і прогнози ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках проекту INFORSE-Europe ASET  та інші роботи (LUT, Ecofys),  свідчать про те, що такий перехід є реалістичним, а також і технічно, і економічно виправданим. Розрахунки показують, що це може відбутися тільки за рахунок розвитку двох паралельних тенденцій – скорочення питомого енергоспоживання з одного боку та поступового збільшення частки енергії з ВДЕ в енергобалансі з іншого.

Спираючись на дані проведених досліджень, загальносвітову та європейську практику довгострокового стратегічного планування розвитку сектору енергетики, вважаємо за необхідне вже зараз розпочати роботу із встановлення амбітних цілей по ВДЕ та енергоефективності в Україні до 2050 року. Одночасний розвиток ВДЕ та енергоефективності дає низку сукупних переваг, зокрема:

 • зміцнення енергетичної безпеки держави, регіональний розвиток,
 • зменшення впливу людської діяльності на глобальну зміну клімату,
 • покращення торгового балансу України,
 • сприяння сталому росту економіки,
 • створення нових «зелених» робочих місць,
 • розвиток вітчизняної інтелектуальноємної промисловості,
 • оновлення застарілої інфраструктури енергетики.

Вважаємо доцільним встановлення наступних принципових цілей з розвитку енергетики України до 2050 р. (які можуть бути надалі уточнені):

 • частка ВДЕ у первинному постачанні енергії як мінімум 50%, як максимум – 100%, залежно від темпів розвитку економіки, енергетики, результатів подальших більш детальних розрахунків та інших факторів;
 • енергоємність ВВП у діапазоні 0,070,10 млн т н.е./тис. дол. США;
 • скорочення викидів парникових газів у діапазоні 7090% від рівня 2010 р.

Для ефективного обговорення та уточнення нових цілей до 2050 р. із врахуванням поглядів і позицій усіх зацікавлених сторін просимо:

 • створити робочу групу із фахівців урядових та неурядових організацій і напрацювати ключові цілі енергостратегії на 2050 р.;
 • затвердити ці цілі як візійне бачення Уряду;
 • врахувати ці цілі у практичній роботі всіх зацікавлених міністерств і відомств.

ГС «Біоенергетична асоціація України» – Гелетуха Г.Г.
ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» – Матвєєв Ю.Б.
ГС «Українська вітроенергетична асоціація» – Конеченков А.Є.
ГС «Національна асоціація України по тепловим насосам» – Басок Б.І.
ГС «Асоціація сонячної енергетики України» – Фаворський Ю.П.
ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» – Головко І.О.
ДООМС Асоціація «Енергоефективні міста України» – Павлюк С.К