ГО «Агентство з відновлюваної енергетики»  в рамках виконання Проекту «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії» завершило розгляд заявок від міст-партнерів для надання їм допомоги в розробці заходів направлених на залучення інвестицій в сектор виробництва теплової енергії з біомаси та заміщення природного газу в бюджетній сфері та ЖКГ.

Заявки, анкети та вмотивоване обґрунтування  було отримано від восьми міст-партнерів: Вінниця, Дніпропетровськ, Долина (Івано-Франківської обл.), Краматорськ, Кривий Ріг, Львів, Тернопіль та Херсон. При відборі міст аналізувалася якість підготовки заявки та плани міст по розвитку використання біомаси в системах теплопостачання – їх детальність, перспективні обсяги впровадження та розбудови, наявність попередньо визначених місць впровадження, визначення типів запланованих проектів, визначеність конкретних проблем впровадження та необхідної допомоги, вирішенню яких технічних, організаційних чи соціальних питань буде сприяти надання такої допомоги.

За результатами оцінювання для подальшої співпраці по Проекту «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії» були відібрані наступні міста: Вінниця, Дніпропетровськ та Херсон.  Протягом травня – вересня у відібраних містах планується проаналізувати та розробити рекомендації до «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку» із збільшенням частки біомаси для виробництва теплової енергії та заміщення газу, оцінити зниження викидів парникових газів, оцінити потенціал біомаси в регіоні, розробити ТЕО інвестиційних проектів енергетичного використання біомаси та презентувати результати ТЕО потенційним фінансуючим організаціям для їх впровадження.

Заявки, що були подані та не відібрані на даному етапі будуть розглядатися в наступних проектах ГО «АВЕ». Проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та програмою «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР). Здійснення такого проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID.

Метою проекту є сприяння ефективності підготовки та реалізації проектів у сфері виробництва теплової енергії з біомаси, створення умов для залучення інвестицій, забезпечення соціальної доступності та якості послуг теплопостачання, допомога економічному розвитку міст-партнерів проекту USAID МЕР та зміцнення їх енергетичної незалежності. Важливим є також внесок проекту до розбудови сектору використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з дотриманням критеріїв сталості.


Зміст матеріалів веб-сайту необов’язково співпадає з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Проекту USAID МЕР або уряду Сполучених Штатів Америки.